Credits

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website, met inbegrip van alle daarin voorkomende namen, benamingen, beelden, foto’s en andere materialen in verband met de activiteiten van Stichting Onze Kleine Weeskinderen zijn de exclusief eigendom van Stichting Onze Kleine Weeskinderen waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op de Heydenberglaan 45/5 te 1200 Brussel. Elke overname, zelfs gedeeltelijk, is verboden zonder het voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van Stichting Onze Kleine Weeskinderen.

Deze site werd gerealiseerd door i-Raiser.

Hij functioneert op basis van Open Source software (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).